Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel

Contact Webmaster

MENU

       Startpagina

       Algemeen
          Wie zijn wij ?
          Waar zijn wij ?
          Hoe ons contacteren ?
          Het klubhuis
          Aktiviteitenkalender
          Lidgeld
          Raad van Bestuur
          Jeugdbestuur
          Statuten
          Reglement Inwendige Orde
          GDPR
          Vrijwilligerswerk
          Markante gebeurtenissen          

          

          

Lidgelden


Lidgelden 2021
Lidgeld

Varend lid : < 18 jaar, verzekerd

€ 55,00

Varend lid :> 18 jaar, verzekerd

€ 60,00

Varend lid : > 18 jaar, echtgeno(o)t(e) of partner mee verzekerd

€ 100,00

 

 

 

 

Erelid : verzekerd, per persoon

€ 70,00

Erelid : verzekerd, man + vrouw

€ 100,00

 

 

Huurgeld

Bootberging - per boot

€ 25,00

Gebruik Klubboot - per boot

€ 35,00

 

 

Allerlei

Wedstrijdvergunning :

€ 5,00

Kindvriendelijk tarief :

  • Kinderen jonger dan 10 jaar indien minstens 1 van de ouders lid is van WKKH
  • Huurgeld voor clubboot is inbegrepen.

€ 40,00

Familievriendelijk tarief :

  • Vanaf het 4e ingeschreven lid per gezin
  • Géén huurgeld voor bootberging indien eigen boot

€ 40,00

Lidgeld voor inschrijving vanaf 01/10 (tot 31/12 volgend jaar) :

  • normaal jaarlijks lidgeld en huurgeld voor volgend jaar
  • supplement voor periode 01/10 tot einde jaar

€ 40,00 +
lidgeld volgend jaar

Reeds ingeschreven bij VKKF bij andere club :

  • korting van 30€ op het hierboven vermelde lidgeld van een volwassene

€ 30,00

Rekeningnummer :
IBAN: BE65 4061 0733 9196
BIC: KREDBEBB
t.n.v. Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel

Wie zich voor de eerste maal lid maakt dient ook dit formulier volledig in te vullen en dit medisch attest door uw arts laten invullen (moet niet direct gebeuren maar toch liefst niet te lang wachten).

Deze mag u dan sturen naar Rudy Van Dam© 2005 Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel. Designed by Reply Management Consulting bvba